$main_item->slug
Başlangıç/Ürünler

Biyoetanol

Biyoetanol

Sektörde Avrupa mevzuatında 2009 yılında yapılan değişiklikler ile yenilenebilir kaynaklardan enerjinin kullanılmasını teşvik edilmesi için yeni direktif kabul edilmiştir ve bu direktifin amacı Topluluğun ülkelerinde ulaştırma alanında biyoyakıtlarının kullanılmasının artmasıdır. Belgede öngörülmüştür ki 2020 yılına kadar tüm üye ülkeler toplam yakıt tüketiminden %10’a kadar biyoyakıt kullanımını arttıracaklardır.
Bununla ilgili Essentica’da en yeni Avrupa standartlarına uygun olarak yüksek kaliteli biyoetanol üretiminin başlatılmasını planlıyoruz. Kullanacağımız ana hammaddeler tahıllardır – sadece bulgar üreticilerinden alınmış buğday ve mısır, bu durum bir taraftan şirketlere %100 çevre dostu geleceğin yakıtının üretim döngüsünü kapatmalarına yardımcı olacaktır ve diğer taraftan iş ortaklarına destek olacaktır.  
Biyoetanol güvenli ve çevre dostu bir şekilde kendi performansını artırır, yeşil benzin katkı maddesi olarak kullanılır. 

Biyoetanolun öncelikleri:

  •  Yenilenebilir enerji kaynağı
  •  Atıksız üretimi
  •  Zararlı emisyonları düşürür
  •  Toksin maddeler içermez
  •  Çevreyi temiz tutar
Ulaştırma:
Karayolu
Karayolu

Demiryolu
Demiryolu

 
Ambalaj türleri:
Tank
Tank

IBC контайнери
IBC konteynerleri

Барел
VarilEk bilgi