Başlangıç/Haberler/ ePURE AB'de etanol endüstrisinin durumu ile ilgili yıllık raporunu sundu
ePURE AB'de etanol endüstrisinin durumu ile ilgili yıllık raporunu sundu
ePURE AB'de etanol endüstrisinin durumu ile ilgili yıllık raporunu sundu
25.06.2015
Etanol Üreticileri Avrupa Birliği- ePURE sanayinin durumu ile ilgili yıllık raporunu sundu ve bu rapor zor geçen 2014 yılına rağmen 2015 yılında olumlu bir gelişme için iyimser göstergeler olduğunu saptadı.
ePURE Genel Sekreteri olan Robert Rait "Geçen yıl Avrupa etanol üretimi endüstrisi için zor bir yıldı. Bir dönem iç piyasa fiyatları yüzde 30 düşüş yaşadı. Negatif eğilim genellikle Avrupa biyoyakıt politikası ile ilgili belirsizlikler yüzündendi. Fakat beklentiler daha olumlu olma yönünde. Rapor Avrupada üretilen yenilenebilir etanol Avrupa için büyük bir başarı olduğunu, fakat doğru siyasal koşullar çerçevesinde çok daha fazla katkıda bulunabileceğini ortaya koydu." değerlendirmesini yaptı.
ePURE açıklamalarına göre geçen yıl içinde Avrupada 6,6 milyar litre (1.74 milyar galon etanol)üretilmiş ve bu oran 2013 yılına kıyasla yüzde 13 büyüme gösteriyor. Yüzde 85 uygulama düzeyinde kapasite 7,8 milyar litre idi. Avrupa ürettiğinden daha fazla etanol tüketir, 2014 yılı için önceden tahmin edilen oran yüzde 7,7 milyar idi. Yaklaşık 600 milyon litre etanol ithal edildi ve bu oran toplam tüketimin yüzde 10'undan azını oluşturur. Ithalat hacminin yüzde 78'ini Avrupa pazarına gümrüksüz erişimi olan ülkeler olusturur, diğer yüzde 22'sini ise gümrük vergisi ödeyen ülkeler. Etanolun büyük bir kısmı-yüzde 85'i yakıt için kullanılır, yüzde 7'si endüstriyel uygulamalarda ve yüzde 7'si yiyecek ve içecekte.
Hammadde kullanımı konusuna gelince, rapora göre Avrupa etanol endüstrisinde 10,5 milyon metrik ton tahıl işlenmiş, veya AB'de tahıl arzının yüzde 2'si, beraberinde 2,2 milyon metrik ton şeker kotashı dışında ve bu oran AB'de şeker arzının yüzde 8'ini oluşturuyor. Mısır yüzde 42'lik oranla en çok kullanılan hammadde, ardından yüzde 33 ile buğday, yüzde 18 ile şekerpancarı ve yüzde 7 ile diğer hububat yer alıyor. Endüstri yaklaşık 5,2 milyon metrik ton ortak ürünler üretiyor, bunların yüzde 63'ü protein açısından zengin, GDO içermeyen besleme.