Αρχή/Σταθερότητα

Σταθερότητα

Τα προϊόντα του Essentica και η σταθερή ποιότητα τους είναι από σημαντική σημασία για πολλούς επιχειρηματικούς τομείς της οικονομίας. Ομολογώντας τη φιλοσοφία σταθερής ανάπτυξης, το επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας είναι χτισμένο πάνω στα 4P θεμέλια μακροπρόθεσμης ανάπτυξης - συνδυάζοντας τους σωστούς ανθρώπους (people) με τις σωστές διαδικασίες (process), εμείς συμβάλλουμε για ένα καλύτερο αύριο για τον πλανήτη (planet) και τη δημιουργία αμοιβαίων επωφελών σχέσεων με όλους τους εταίρους μας (profit and partners).

Σταθερότητα

Πρώτα, το πιο πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο μας – αυτό είναι εμείς - οι άνθρωποι. Η ομάδα του Essentica αποτελείται από επαγγελματίες, που προσπαθούμε πάντα προς το καλύτερο, ακανόνιστο και το ευέλικτο για τους εταίρους μας. Αυτό για μας είναι το πάθος, προορισμός και αποστολή ... είμαστε εδώ για εσάς και το μέλλον μας μαζί. Η επιδίωξη προς σταθερή ανάπτυξη πάντα ήτανε το ακρογωνιαίο λίθο στα θεμέλια της κάθε επιχειρηματικής διαδικασίας, που δημιουργούμε. Εμείς στο Essentica επιδιωκόμαστε για αποτελεσματική και οικολογικά προσανατολισμένη παραγωγή, καθώς ο κύριος στόχος μας είναι η μείωση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων μας στο περιβάλλον. Καθοδηγημένοι από φροντίδα για τη φύση, βελτιστοποιούμε την χρήση πρώτων υλών και ενέργειας. Χρησιμοποιούμε σε 100% των πόρων, και στην πράξη έχουμε κλείσει τον κύκλο της παραγωγής χωρίς τη δημιουργία αποβλήτων. Τα τελευταία χρόνια επενδύσαμε στην ανοικοδόμηση αντλιοστασίου και την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας λυμάτων, καθώς και δική μας μονάδα ατμού που χρησιμοποιεί βιομάζα.

Το Essentica επιμένει στην κοινωνική ευθύνη σε όλα τα στάδια της επιχειρηματικής του δραστηριότητας. Ο έλεγχος και η φροντίδα ξεκινούν από τις πηγές προμήθειας γεωργικών πρώτων υλών από τοπικούς παραγωγούς, καλύπτουν τις προσπάθειες για εξοικονόμηση και ενεργειακή-αποτελεσματική παραγωγή, περνούν προς τις δραστηριότητες επεξεργασίας και φτάνουν ως την ευθύνη προς τους εργαζομένους και τους συνεργάτες του. Όλες αυτές οι ενέργειες δεν υπόκεινται όχι σε οικονομικούς, και κοινωνικούς και με βλέμμα προς το μέλλον παράγοντες.

Εμείς προσπαθούμε να αποδείξουμε τον εαυτό μας ως καινοτόμο, συγκεντρωμένη στους πελάτες εταιρεία, που παρέχει προϊόντα ποιότητας. Στις σχέσεις μας με τους πελάτες μας προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε εταιρικές σχέσεις, που χτίζουν πολύτιμες, μακροπρόθεσμες επιχειρηματικές σχέσεις. Ψάχνουμε την καλύτερη λύση για αυτές και συνεχώς αναζητούμε τρόπους για ανάπτυξη και βελτίωση του προϊόντος.