ΑΙΘΑΝΟΛΗ
Αρχή/Προϊόντα

ΑΙΘΑΝΟΛΗ

ΑΙΘΑΝΟΛΗ

Η κύρια δραστηριότητα του Essentica είναι η παραγωγή αιθυλικής αλκοόλης από την πρώτη γενιά από σιτηρά - σιτάρι και καλαμπόκι, μέσω ζύμωσης, απόσταξης και διύλισης. Αυτό είναι η κύρια πρώτη ύλη για πολλά προϊόντα - οινοπνευματώδη ποτά, αρώματα, συντηρητικά, διαλύτες, τα απολυμαντικά, κ.λπ.

Κατά τη διαδικασία παραγωγής αιθανόλης από δημητριακά, όλα τα υλικά εισέρχονται 100% στην παραγωγή. Μετά την παραλαβή αιθανόλης, το απομένον υλικό εισάγεται για την παραγωγή των DDGS με υψηλό περιεχόμενο πρωτεΐνης.

Μεταφορές:
Χερσαίες
Χερσαίες

Σιδηροδρομικές
Σιδηροδρομικές

 
Είδη συσκευασίας:
Δεξαμενή
Δεξαμενή

IBC контайнери
IBC δοχεία

Барел
Βαρέλι

Premium ποιότητα ουδέτερη αιθυλική αλκοόλη

Επιπλέον πληροφορίες:

Η Premium αιθυλική αλκοόλη περνά μέσα από επιπλέον διύλιση προκειμένου να επιτευχθούν άριστα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Με πολύ ουδέτερο άρωμα και γεύση, κατάλληλη για την παραγωγή premium βότκας και άλλων αλκοολούχων ποτών. Η καθαρότητα της οφείλεται στην απόσταξη επτά φορές, από την οποία περνά.

Στην ποιότητα της αιθανόλης από το Essentica στην παραγωγή αλκοολούχων ποτών εμπιστεύονται μια σειρά κατασκευαστών από τη Βουλγαρία και την Ευρώπη για τις κορυφαίες μάρκες. Για τη διατήρηση σταθερής υψηλής ποιότητας αιθανόλης, παρακολουθούνται οι οργανοληπτικές της ιδιότητες και εκτιμούνται για κάθε παρτίδα. Οι τεχνικοί μας είναι ειδικευμένοι ακριβώς στο συγκεκριμένο τομέα, που επιτρέπει να διατηρούμε υψηλά πρότυπα στην παραγωγή της.


Πλεονεκτήματα της αιθυλικής αλκοόλης, που παράγεται από το Essentica:

 • Εξαιρετικές οργανοληπτικές ιδιότητες,
 • Απόσταξη επτά φορές, η οποία εξασφαλίζει τέλεια καθαρότητα,
 • Άψογη ποιότητα των δημητριακών πρώτων υλών,
 • Σταθερή ποιότητα, που προστατεύεται από διεθνή πιστοποιητικά,
 • Μπορούμε να προσφέρουμε διάφορες ευέλικτες λύσεις για όγκο και μεταφορά της παραγγελίας.

  

Παρατηρήσεις:

Παρακαλούμε, να έχετε υπόψη, ότι η αιθανόλη υπόκειται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης. Οι εξειδικευμένες αρχές ασκούν αυστηρό έλεγχο όλων των φορτίων με αιθανόλη. Τα επίπεδα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες είναι διαφορετικές. Ο αγοραστής αιθανόλης πρέπει να έχει άδεια για παραλαβή αιθυλικής αλκοόλης με αναστολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Η μετουσιωμένη αιθανόλη μπορεί να απαλλαχθεί από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε εγκεκριμένο από τις σχετικές ενσωματωμένο μετουσιωτικό.

Ουδέτερη αιθυλική αλκοόλη υψηλής ποιότητας

Επιπλέον πληροφορίες:

Η αιθυλική αλκοόλη από δημητριακά, που παράγεται από το Essentica, με τη σταθερή ποιότητα και την καθαρότητα της είναι σημαντική και προσθέτουν αξία πρώτες ύλες για την παραγωγή αλκοολούχων ποτών. Η ουδέτερη αιθυλική αλκοόλη υψηλής ποιότητας είναι ένα άχρωμο υγρό, με ουδέτερη γεύση και οσμή, με αλκοολικό τίτλο τουλάχιστον 96 vol.% που πληροί εξ’ ολοκλήρου τις δείκτες στο Παράρτημα 1 του Κανονισμού 110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών. Η αιθανόλη παράγεται από βουλγαρικά δημητριακά (σιτάρι και καλαμπόκι), που προέρχονται από την καρδιά της Δοβρουτσάς και της Θράκης και περνούν από πολλαπλή απόσταξη. 

Στην ποιότητα της αιθανόλης από το Essentica στην παραγωγή αλκοολούχων ποτών εμπιστεύονται μια σειρά κατασκευαστών από τη Βουλγαρία και την Ευρώπη για τις κορυφαίες μάρκες, γιατί το προϊόν περιέχει άριστες οργανοληπτικές ιδιότητες.

Πλεονεκτήματα της αιθυλικής αλκοόλης, που παράγεται από το Essentica:

 • Εξαιρετικές οργανοληπτικές ιδιότητες
 • Απόσταξη επτά φορές, η οποία εξασφαλίζει τέλεια καθαρότητα
 • Άψογη ποιότητα των δημητριακών πρώτων υλών
 • Σταθερή ποιότητα, που προστατεύεται από διεθνή πιστοποιητικά
 • Μπορούμε να προσφέρουμε διάφορες ευέλικτες λύσεις για όγκο και μεταφορά της παραγγελίας.

Παρατηρήσεις:

Παρακαλούμε, να έχετε υπόψη, ότι η αιθανόλη υπόκειται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης. Οι εξειδικευμένες αρχές ασκούν αυστηρό έλεγχο όλων των φορτίων με αιθανόλη. Τα επίπεδα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες είναι διαφορετικές. Ο αγοραστής αιθανόλης πρέπει να έχει άδεια για παραλαβή αιθυλικής αλκοόλης με αναστολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Η μετουσιωμένη αιθανόλη μπορεί να απαλλαχθεί από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε εγκεκριμένο από τις σχετικές ενσωματωμένο μετουσιωτικό.

Μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη

Επιπλέον πληροφορίες:

Αιθυλική αλκοόλη υψηλής ποιότητας από δημητριακά με αλκοολικό τίτλο τουλάχιστον 96 vol.%. Σε παραγγελία από πλευρά του πελάτη για συγκεκριμένες ανάγκες, στην αιθανόλη προστίθενται διάφορα μετουσιωτικά, που την καθιστούν ακατάλληλη για κατανάλωση από τον άνθρωπο και την προσδίδουν συγκεκριμένη οσμή, χρώμα και γεύση. Χρησιμοποιείται ως συστατικό σε απορρυπαντικά, κόλλες, υγρό υαλοκαθαριστήρων, διαλύτες. Για μετουσίωση εφαρμόζουμε  γενική και ειδική μέθοδο. Η μετουσιωμένη αλκοόλη χρησιμοποιείται στη φαρμακευτική βιομηχανία, καθώς και στα καλλυντικά προϊόντα.

Πλεονεκτήματα της μη μετουσιωμένης αλκοόλης, που παράγεται από το Essentica:

 • Εξαιρετικές οργανοληπτικές ιδιότητες
 • Απόσταξη επτά φορές, η οποία εξασφαλίζει τέλεια καθαρότητα
 • Άψογη ποιότητα των δημητριακών πρώτων υλών
 • Σταθερή ποιότητα, που προστατεύεται από διεθνή πιστοποιητικά
 • Μπορούμε να προσφέρουμε διάφορες ευέλικτες λύσεις για όγκο και μεταφορά της παραγγελίας. 


Παρατηρήσεις:

Παρακαλούμε, να έχετε υπόψη, ότι η αιθανόλη υπόκειται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης. Οι εξειδικευμένες αρχές ασκούν αυστηρό έλεγχο όλων των φορτίων με αιθανόλη. Τα επίπεδα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες είναι διαφορετικές. Ο αγοραστής αιθανόλης πρέπει να έχει άδεια για παραλαβή αιθυλικής αλκοόλης με αναστολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Η μετουσιωμένη αιθανόλη μπορεί να απαλλαχθεί από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε εγκεκριμένο από τις σχετικές ενσωματωμένο μετουσιωτικό.

Τεχνική αλκοόλη

.

Γνωρίζουμε ότι τα προϊόντα μας είναι απαραίτητη για πολλές βιομηχανίες. Η αιθυλική αλκοόλη του Essentica μπορεί να επενδυθεί σε τομείς, όπως

Τομέας:

Φαρμακευτική
ΜΧημεία οίκου
Υγρό υαλοκαθαριστήρων

Τύπος αιθανόλης:
Αρωματοποιίας και καλλυντικά
Χημική βιομηχανία