Αρχή/Επαφές

ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

π. Πλόβντιβ 4003
λεωφ. Ντούναβ 5

τηλ: +359 32 203 525

φαξ: +359 32 606 910

E-mail: sales@essentica.eu , office@essentica.eu

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ


τηλέφωνο +359 32 203 525

E-mail: sales@essentica.eu

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ Essentica Pure


E-mail: pure@essentica.eu

Τηλέφωνο: +359 32 306 778

Κινητό: +359 883 990 121

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΒΑΣΗ:

χ. Κατούνιτσα 4120, Βουλγαρία
οδός Η. Στογιάνοβ 1

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΒΑΣΗ:

χ. Κατούνιτσα 4120, Βουλγαρία
οδός Η. Στογιάνοβ 1

Essentica στον κόσμο