Владислав Арсенов
Маректинг Мениджър
Кога започнахте работа в Essentica? С какво се занимавате в компанията? Какво ви дава работата в Essentica?
Започнах работа в Essentica през Април 2015 година, като Маркетинг Мениджър. За мое огромно щастие и късмет заварих един чудесен екип от млади професионалисти, страстно отдадени на работата, която вършат. Мигновено техният ентусиазъм и желанието за успех се прехвърлиха и върху мен.
Какъв е приносът на вас и вашият отдел за Essentica?
Стремежът ни е да представим пред професионалната аудитория визията на Essentica за отговорно и устойчиво развитие. Стараем се да изградим нов имидж на бранша, да стимулираме добрата конкуренция и да поставим основите на един нов и модерен тип взаимоотношения между участниците в пазара. Дългосрочната ни цел е да се наредим сред водещите и заслужаващи най-голямо доверие европейски производители.
Какво най-много обичате да правите извън работно време?
Свободното си време прекарвам със семейството си, срещам се с приятели, чета, слушам музика.